środa, styczeń 27, 2021

Ogłoszenie o rekrutacji do programu Erasmus+

 OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

Komisja rekrutacyjna Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce im. Józefa Psarskiego, ogłasza rekrutację uczestników do projektu „Eurospecjaliści z Ostrołęki”, współfinansowanego w ramach programu Erasmus+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Projekt skierowany jest do uczniów klas II i III technikum, uczących się w zawodach:

  • technik logistyk,
  • technik pojazdów samochodowych,
  • technik informatyk,
  • technik mechatronik.

Rekrutacja będzie się odbywać w oparciu o zasady określone w „Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa uczniów”, który jest dostępny na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej szkoły, a także u wychowawców klas. Uczestnikiem projektu może być osoba, która z własnej inicjatywy wyraża chęć uczestnictwa w projekcie i jest uczniem technikum w wymienionych powyżej zawodach, a ponadto złoży dokument rekrutacyjny w formie formularza wniosku.

Zamknięcie postępowania rekrutacyjnego ustala się na dzień 19.06.2019 r.


Przewodniczący komisji rekrutacyjnej

Tadeusz Olszewski

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów

Protokoły z przeprowadzonych zapytań ofertowych 

01. Usługa współzarządzania
02. Usługa szkoleniowa
03. Program edukacyjno-szkoleniowy
04. Usługa transportowa
05. Zakup obuwia i odzieży roboczej