wtorek, styczeń 19, 2021

Spotkanie uczestników programu Leonardo da Vinci z nauczycielami z powiatu ostrołęckiego

W dniu 02 grudnia 2011 roku w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odbyło się spotkanie grupy uczestników programu Leonardo da Vinci z nauczycielami ze szkół powiatu ostrołęckiego.
Przebieg spotkania :
1. Powitanie gości przez koordynatora programu – wicedyrektora Cezarego Pilcickiego.
2. Przedstawienie raportu z wyjazdu I grupy.
3. Relacja z przygotowań do wyjazdu II grupy uczestników projektu.
4. Dyskusja.

Czytaj więcej...

Leonardo da Vinci II etap

W dn. 30.09.2010 r., odbyło się zebranie Zespołu Przedmiotów Zawodowych oraz Języków Obcych, mające charakter informacyjny. Motywem przewodnim spotkania był projekt Leonardo da Vinci stanowiący część programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme) i wspierający działania w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Wspiera on także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce zakwalifikowali się do dwóch etapów projektu wymiany doświadczeń (VETPRO). I etap zrealizowano w roku szkolnym 2010/2011.

Czytaj więcej...

Informacja

W dniach 04.02.2011 r. – 19.02.2011 r. I grupa 12 naszych nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz języków obcych zawodowych gościła w przepięknej 200 tys. miejscowości Bournemouth w Anglii w ramach 2-letniego projektu Leonardo da Vinci – VETPRO, zatytułowanego „Jak dobrze uczyć przedsiębiorczości – kurs dla polskich nauczycieli przedmiotów zawodowych”.
Celem projektu jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami nauczania problematyki związanej z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej na przykładzie gospodarki Wielkiej Brytanii, jednej z wiodących w Europie i na świecie.
Przed wyjazdem wszyscy uczestniczyli w przygotowaniu językowym, tj. kursie języka angielskiego oraz przygotowaniu kulturowo-pedagogicznym zapoznając się ze szczegółowym programem pobytu w Anglii oraz jej historią i kulturą.

Czytaj więcej...

Protokół z rekrutacji I i II grupy beneficjentów

Zarządzający Projektem przeprowadził akcję propagandową przez prelekcje na zebraniach Rady Pedagogicznej, ogłoszenia w pokoju nauczycielskim i Stronę Internetową Szkoły mającą na celu zaprezentowanie idei stażu, kraju wyjazdu, jego kultury i korzyści płynących z udziału w wymianie dla podniesienia kwalifikacji zawodowych Uczestników, a przez to zwiększenia efektywności pracy dydaktycznej.
W czasie rekrutacji kryteriami decydującymi o wyborze Beneficjentów spośród kandydatów były:
- nauczanie przedmiotów zawodowych;
- znajomość języka angielskiego – potwierdzona pisemnym testem;
- zaangażowanie w pracę Placówki;
- wysoka motywacja do pracy zawodowej i osobistego rozwoju.

Czytaj więcej...

Uczenie się przez całe życie

Po podpisaniu umowy finansowej z Narodową Agencją Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” przystąpiliśmy do przeprowadzenia kursów w ramach przygotowania językowo-kulturowo-pedogogicznego.

Przygotowanie językowe rozpoczęło się 18 listopada 2010 r., testem diagnostycznym i rozmową kwalifikacyjną, na którą zgłosiło się 12 osób – nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Zajęcia obejmują podstawowe zagadnienia niezbędne do komunikacji za granicą w czasie trwania projektu. Poziom zajęć dopasowany jest do możliwości i stopnia znajomości języka przez beneficjentów.
Zajęcia prowadzą nauczyciele języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego: Barbara Chludzińska i Anna Pierzchała.

Czytaj więcej...