piątek, październik 30, 2020

Dzień Dyrektorski - 2 listopada

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!!!
W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne i komunikacyjne, przestrzeganie reżimu sanitarnego na cmentarzach w czasie zbliżających się świąt informujemy, że poniedziałek 2 listopada 2020r, jest IX Dniem Dyrektorskim obowiązującym w naszej szkole. Oznacza to, że zajęcia edukacyjne w tym dniu nie odbywają się.
Pozdrawiamy i życzymy zdrowia,

Dyrekcja

Ogłoszenie - funkcjonowanie internatu

1. W dniach 26.10.2020 r. - 06.11.2020 r. Internat będzie czynny w godzinach 6.00 - 18.00.

2. W tym czasie wychowankowie mogą odebrać rzeczy osobiste, uzyskać porady psychologiczno-pedagogiczne, skorzystać z pomocy naukowych zgromadzonych w placówce.

3.Wszystkie działania będą prowadzone w rygorze sanitarnym.

4. Nadpłacona kwota za wyżywienie zostanie przeniesiona na kolejne miesiące lub zwrócona na konta.

5. Ze względu na zmieniającą się sytuację epidemiologiczną zwracam się z prośbą o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce.

Kierownik Internatu - Mariola Białobrzewska

Nowa organizacja pracy Szkoły

Szanowni Państwo, Droga Młodzieży!!

Od dnia 26.10.2020r. do 8.11.2020r., obowiązują nowe zasady nauczania na terenie całej Polski. Z nowych zasad wynika, że:

1. Cała nasza szkoła przechodzi na NAUCZANIE ZDALNE.

2. Kształcenie w zakresie przedmiotów zawodowych praktycznych "prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik." Czyli nauczyciel z uczniami realizuje te treści, które może zrealizować technikami i metodami pracy na odległość. Natomiast treści o charakterze czysto praktycznym zrealizuje po powrocie do szkoły. W związku z tym należy do poniedziałku dokonać weryfikacji treści nauczania zaplanowanych do realizacji w tym roku szkolnym w danej klasie.

3. Jeżeli, któryś z uczniów ma problemy techniczne ze sprzętem lub Internetem szkoła umożliwia uczestnictwo w zdalnej edukacji w szkole. Taki uczeń powinien przyjść do szkoły, ze swoim telefonem komórkowym i słuchawkami. Umożliwimy mu szkolny Internet. Uczeń będzie w tym czasie pod opieką. Proszę tylko taką potrzebę zgłosić do mnie za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

4. Proszę o realizowanie zajęć zgodnie z planem. Obecność uczniów na zajęciach "zdalnych" jest obowiązkowa.

5. Zajęcia w ramach projektu "Kuźnia zawodowców 2" oraz grantu CMI od jutra realizowane są również "zdalnie".

Życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły,

Tadeusz Olszewski Dyrektor Szkoły

 

Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły

14 października 2020r.
Uroczyście, choć zgodnie ze wszystkimi zasadami reżimu sanitarnego, społeczność naszej szkoły obchodziła w dniu 14 października podwójne święto: Święto Szkoły oraz Dzień Edukacji Narodowej. Pod sztandarem ZSZ Nr 1 stanęli reprezentanci klas pierwszych Technikum Nr 1 i Branżowej Szkoły I stopnia, którzy w imieniu swoich kolegów i koleżanek ślubowali "strzec honoru szkoły i stać się godnymi jej szczytnych tradycji".

 

 

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy

 
2 października na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2016 r.
 
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce włącza się w akcję poprzez rozpropagowanie informacji wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcji oraz społeczności lokalnej.
 
- Głównym hasłem tegorocznej akcji są jakże wymowne słowa - „Stop przemocy w rodzinie”. Dodatkowo na plakacie pojawiła się informacja mająca na celu uświadomienie społeczeństwu, że na przemoc nie możemy pozostawać obojętni. W przypadku pojawienia się takiej sytuacji powinniśmy reagować Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy nie milcz! Skontaktuj się z nami! - mówi Mariusz Łuba, przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce.
 
WIĘCEJ PRZECZYTACIE POD ADRESEM: