wtorek, styczeń 19, 2021

Praktyki i staże zawodowe


W dniu 24 maja 2013 r., o godz. 1000 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego odbyła się konferencja otwierająca projekt "Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy".
Uczestników powitał dyrektor szkoły Tadeusz Olszewski, który w słowie wstępnym wspomniał o trudnościach systemowych i językowych, które na początku towarzyszyły organizacji i przygotowaniom projektu.

Następnie swoje referaty wygłosili Panowie: Ireneusz Żuchowski – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno – Społecznej w Ostrołęce i Marek Mielnicki – Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce. Obydwie instytucje wraz z Miastem Ostrołęka są partnerami w realizacji zadania. Prezydenta Miasta reprezentowała Pani Małgorzata Ziemianowicz.


Wśród dostojnych gości odwiedzili nas: Marian Krupiński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Teresa Pajka – Wicedyrektor Delegatury w Ostrołęce Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Lucyna Olszewska-Kurpiel - Dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i inni ważni goście. Cieszyliśmy się z obecności naszych absolwentów, którzy zajmują wysokie stanowiska w ostrołęckich zakładach pracy.

W ramach projektu, który będzie trwał do roku szkolnego 2014/2015 (włącznie) 300 uczniów weźmie udział w praktykach krajowych i zagranicznych na terenie Niemiec. Ponadto każdego roku będą też realizowane płatne staże wakacyjne dla 15 najlepszych uczniów.
Podczas dyskusji głos zabrali nasi goście, którzy gratulowali szkole pomysłu, wytrwałości i życzyli realizacji zamierzonych działań. Konferencję zakończył dyrektor szkołyTadeusz Olszewski, życząc młodzieży udanych praktyk i bardzo dobrych wyników w nauce.