wtorek, styczeń 19, 2021

Projekt - "Skuteczność na rynku pracy..."

„SKUTECZNOŚĆ NA RYNKU PRACY TO KOMPETENCJE ZAWODOWE, JĘZYK OBCY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”
PROJEKT SKIEROWANY JEST
do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce oraz uczniów tych szkół.
CELEM PROJEKTU JEST
podwyższenie jakości oferty edukacyjnej ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4 poprzez wprowadzenie innowacji w programach rozwojowych Szkół w zakresie wykonywania praktyk zawodowych oraz nauki j. niemieckiego i przedsiębiorczości z wykorzystaniem współpracy ponadnarodowej, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności absolwentów tych szkół na rynku pracy.
Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce
Partnerami projektu są: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce; Miasto Ostrołęka oraz EU-Consult Südthüringen GmbH
DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA RYNKU PRACY POPRZEZ:
•Współpraca międzynarodowa - organizacja praktyk zawodowych w Turyngii dla uczniów na kierunkach mechanika, elektronika, oraz gastronomia. Poprawa jakości praktyk zawodowych, zapoznanie uczestników projektu z warunkami pracy w zagranicznych przedsiębiorstwie oraz podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy.
•Doradztwo edukacyjno zawodowe - testy kompetencyjne oraz spotkania z wykwalifikowanym doradcą zawodowym umożliwiające dokonanie analizy preferencji zawodowych oraz zdiagnozują kierunek rozwoju uczestnika projektu
•Zajęcia językowe - dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego na dwóch poziomach (ogólnym i zawodowym), a także tygodniowe warsztaty językowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Nadrobienie zaległości programowych uczniów oraz podwyższenie kluczowych kompetencji z języka obcego. Dwa obozy językowe - ucz się i odpoczywaj.
•Warsztaty z przedsiębiorczości - spotkania z przedsiębiorcami, mini wykłady, a także praca grupowa i indywidualna mająca na celu wykształcenie postawy przedsiębiorczej w uczniach, a tym samym zmotywowanie ich do zbudowania własnej drogi kariery zawodowej.


Projekt nr POKL.09.02.00-14-068/11

„SKUTECZNOŚĆ NA RYNKU PRACY TO KOMPETENCJE ZAWODOWE, JĘZYK OBCY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

PROJEKT SKIEROWANY JEST

do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w Ostrołęce oraz uczniów tych szkół.

CELEM PROJEKTU JEST

podwyższenie jakości oferty edukacyjnej ZSZ Nr 1 i ZSZ Nr 4 poprzez wprowadzenie innowacji w programach rozwojowych szkół w zakresie wykonywania praktyk zawodowych oraz nauki języka niemieckiego i przedsiębiorczości z wykorzystaniem współpracy ponadnarodowej, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności i konkurencyjności absolwentów tych szkół na rynku pracy.

Liderem projektu jest Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce.

Partnerami projektu są: Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka z o.o. w Ostrołęce; Miasto Ostrołęka oraz EU-Consult Südthüringen GmbH w Erfurcie.

DZIAŁANIA PROJEKTOWE MAJĄ NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH NA RYNKU PRACY POPRZEZ:

•Współpracę międzynarodową - organizację praktyk zawodowych w Turyngii dla uczniów w następujących zawodach: technik elektryk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, poprawę jakości praktyk zawodowych, zapoznanie uczestników projektu z warunkami pracy w zagranicznych przedsiębiorstwach oraz podniesienie ich atrakcyjności na rynku pracy.

•Doradztwo edukacyjno-zawodowe - testy kompetencyjne oraz spotkania z wykwalifikowanym doradcą zawodowym umożliwiające dokonanie analizy preferencji zawodowych oraz diagnozy kierunku rozwoju uczestnika projektu.

•Zajęcia językowe - dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego na dwóch poziomach (ogólnym i zawodowym), a także tygodniowe warsztaty językowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; nadrobienie zaległości programowych uczniów oraz podwyższenie kluczowych kompetencji z języka obcego. Dwa obozy językowe - "Ucz się i odpoczywaj".

•Warsztaty z przedsiębiorczości - spotkania z przedsiębiorcami, mini wykłady, a także praca grupowa i indywidualna mająca na celu wykształcenie postawy przedsiębiorczej w uczniach, a tym samym zmotywowanie ich do zbudowania własnej drogi kariery zawodowej.