wtorek, styczeń 19, 2021

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

# administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. J.Psarskiego w Ostrołęce,
07-410 Ostrołęka, ul. 11 Listopada 20, tel (029)764-68-82.

# dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą, na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub odrębnie zbieranych zgód, w celach:
•    prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania,
•    wydawania świadectw, legitymacji i zaświadczeń,
•    prowadzenia badań zewnętrznych dotyczących umiejętności uczniów,
•    kontroli realizacji obowiązku szkolnego,
•    promocji szkoły,
•    udziału w konkursach,
•    organizacji wycieczek,
•    ubezpieczenia,
•    działań opiekuńczych,
•    opieki medycznej,
•    udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
•    prowadzenia nauczania indywidualnego,
•    dostosowania wymagań na egzaminach zewnętrznych,
•    korzystania z dziennika elektronicznego,
•    kontaktów nauczyciel-rodzic,
•    rekrutacji do naszej szkoły na podstawie wyrażonej zgody;

# odbiorcą Pani/Pana i dziecka danych osobowych będą:
•    dyrektor,
•    wicedyrektor,
•    sekretarz,
•    pracownicy administracji szkolnej,
•    pielęgniarka,
•    nauczyciele,
•    pedagog,
•    inspektor ochrony danych osobowych,
•    oraz uprawnione organy publiczne;

# Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji), maksymalnie 50 lat od zakończenia nauki w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. J.Psarskiego w Ostrołęce

# posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

# ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.;

# podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym (ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niezrealizowanie celów w jakich zbierane są dane osobowe.