Organami szkoły są:

- Dyrektor Szkoły

- Rada Pedagogiczna

- Rada Rodziców

- Samorząd Uczniowski


 W skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce wchodzą:

- 4 letnie Technikum (podbudowa programowa: Gimnazjum)

- 5 letnie Technikum (podbudowa programowa: Szkoła Podstawowa)

- 3 letnia Branżowa Szkoła I-go stopnia (podbudowa programowa: Gimnazjum)

- 3 letnia Branżowa Szkoła I-go stopnia (podbudowa programowa: Szkoła Podstawowa)