Status prawny

Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im Józefa Psarskiego w Ostrołęce


 

- Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Ostrołęka

- Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty