07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, który dla naszej społeczności jest rokiem szczególnym, bowiem obchodzimy jubileusz 100-lecia szkoły. Dyrektor szkoły pan Cezary Pilcicki w imieniu społeczności szkolnej przywitał gości przybyłych na uroczystość: radnego i jednocześnie przewodniczącego Rady Szkoły pana Jana Rzewnickiego, przedstawiciela Rady Rodziców panią Magdalenę Milewską oraz przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce pana Aleksandra Zawalicha. Serdecznie powitał Radę Pedagogiczną, pracowników i uczniów „metalówki”. Mottem dzisiejszej uroczystości były słowa amerykańskiej powieściopisarki i nowelistki Pearl Buck: „Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele – i osiągają je, pokolenie za pokoleniem”.

Dyrektor szkoły życzył młodzieży „szalonej rozwagi”, dzięki której niemożliwe uczynią możliwym, nauczycielom zaś takiej mądrości, by nie tłamsząc tejże rozwagi, stwarzali warunki do rozwijania zainteresowań, pasji i ukrytych talentów. Podkreślił, iż priorytety polityki oświatowej państwa wyznaczają ścieżki różnych działań, a ich realizacja wymagać będzie aktywności wielu środowisk - szkolnych i lokalnych. Wspólnie podejmowane inicjatywy będą służyły dobru ucznia, szkoły i społeczności miasta oraz rozwijały poczucie wspólnej odpowiedzialności. W uroczystym dniu nowego roku szkolnego pamiętaliśmy także o 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej i minutą ciszy uczciliśmy pamięć o bohaterach poległych w obronie naszej ojczyzny.