07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Rada Samorządu Uczniowskiego

 

CZŁONKAMI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DZIAŁAJĄCEGO W NASZEJ SZKOLE SĄ WSZYSCY UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego: Ropiak Urszula 2P
Vice Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego: Jan Łępicki 2A
Sekretarz Rady Samorządu Uczniowskiego: Piotr Żebrowski 2A

Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego
• Aneta Auguściak 4G (Technikum)
• Kinga Piersa 4G (Technikum)
• Anna Rudzik 4G (Technikum)
• Yauheni Yukhniuk 4M (Technikum)
• Szymon Gocłowski 4M (Technikum)
• Szymon Jakubiak 4P (Technikum)
• Patrycja Chełstowska 3Pg (Technikum)
• Wiktoria Siepioła 3Pg (Technikum)
• Dagmara Ścięgaj 3Pg (Technikum)
• Klaudia Świętkowska 3Pg (Technikum)
• Martyna Trzaska 3Pg (Technikum)
• Anna Bieńkowska 1P (Technikum)
• Maciej Kutera 1P (Technikum)
• Kacper Bednarczyk 4M (Technikum)
• Kacper Podpora 1P (Technikum)
• Konrad Dąbkowski 4M (Technikum)
• Cezary Rogoziński 1P (Technikum)
• Julia Szydlik 1P (Technikum)
• Krzysztof Szymaniewski 2P (Technikum)
• Jakub Sulewski 4M (Technikum)
• Michał Dąbrowski 2A (Technikum)
• Patrick Dymerski 2A (Technikum)
• Dawid Małek 2A (Technikum)
• Eryk Marcinowski 2A Technikum
• Kamil Sędrowski 2A (Technikum)
• Kacper Zakrzewski 2A (Technikum)
• Jakub Zarjewski 2A (Technikum)
• Monika Geryk 2P (Technikum)
• Wioletta Rekosz 2P (Technikum)
• Przemysław Prajs 2A (Technikum)


Opiekunowie: p. Rafał Chełchowski
____________p. Agnieszka Dudziec
____________p. Bożena Ziemska