07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawą działania Samorządu Uczniowskiego jest prawo uczniów do aktywności w szkole i w środowisku lokalnym. Samorząd nadaje szkole wymiar instytucji demokratycznej i obywatelskiej. Zaangażowanie uczniów w rozwój szkoły i przyjęcie za nią współodpowiedzialności sprzyja tworzeniu partnerskich relacji między uczniami, nauczycielami a dyrekcją. Samorząd realizuje zadania wynikające z regulaminu szkoły , planu wychowawczego i statutu oraz realizuje własne założenia mające na celu wzbudzenie aktywności wśród uczniów.

 

CELE I ZADANIA OGÓLNE

 • Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
 • Ukształtowanie zainteresowań działalnością społeczną.
 • Kształtowanie umiejętności planowania działalności, współpracy i współdziałania.
 • Uczenie się samodzielności, aktywności, organizacji życia kulturalnego w szkole i środowisku.
 • Ukształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie (liczenie się z potrzebami innych, gotowość wzajemnej pomocy, tolerancja, podporządkowanie się interesom zbiorowym, ofiarność dla zespołu).
 • Kształtowanie umiejętności organizowania i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 • Ukształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
 • Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

Zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym:

 • Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego.
 • Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021
 • Wyrabianie identyfikatorów dla uczniów klas pierwszych oraz uzupełnianie wg potrzeb.
 • Prowadzenie regularnej zbiórki plastikowych nakrętek.
 • Święto Szkoły
 • Otrzęsiny
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Marsz Pamięci
 • Święto Edukacji Narodowej
 • Akcja charytatywna "Pomóż i Ty"
 • Studniówka
 • Dzień Samorządności
 • Prezentacje Edukacyjne
 • Dzień Kobiet
 • Organizacja zakończenia roku szkolnego dla klas maturalnych.
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizacja zakończenia roku szkolnego.

Plan pracy SU zatwierdzony przez:

Dyrektora Szkoły
Opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego