07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Nauczyciele WF

Nauczyciele Wychowania Fizycznego pracujący w szkole od roku 1961 

1 Jan Tyszka 1961-1977
2 Roman Kasprowicz 1963-1967
3 Anna Dec 1966-1978
4 Błażej Grzegorczyk 1967-1977
5 Henryk Brzostek 1968-1988
6 Andrzej Zadrożny 1971-1975
7  Zbigniew Groda  1972-1975
8 Tadeusz Kulesza 1977-1978 
9  Jan Zięba 1978-1979 
10 Jacek Szarata 1979-1981
11 Sławomir Wójcik 1979-1991
12 Jan Kobus 1981-1986
13 Wojciech Sikora 1986-1990
14 Barbara Kowalska 1974-2014
15 Halina Górecka 1977-1978
16 Jacek Majewski 1981-2018
17 Edward Górecki 1986-2006
18 Sławomir Sobczak od 1990
19  Andrzej Dudziec 1991-2002
20 Artur Choduń od 1992 
21  Marcin Dudziec od 1998 
22 Anna Siurnicka  2004-2011 
23 Justyna Sokołowska 2004-2006
24 Wojciech Iwanowicz 2005-2008
25 Dariusz Werpachowski od 2006
26 Włodzimierz Nowaczyk od 2008
27 Piotr Dzwonkowski od 2009
28 Bartosz Grzegorczyk 2010-2011
29 Piotr Kowalski od 2011
30 Edward Górecki jr 2011-2013
31 Michał Brodzik od 2013
32 Bartosz Witkowski 2013-2014
33 Paweł Kowalski 2014-2016
34 Marta Chojnowska 2018-2019