07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

   

 

 

 

 

Internat ZSZ nr 1 w Ostrołęce dzisiaj stwarza wychowankom możliwość wszechstronnego rozwoju. W zasadzie są nimi uczniowie naszej „Metalówki”. Obecnie dysponujemy miejscami w pokojach trzy- i czteroosobowych. Każdy mieszkaniec ma do dyspozycji bibliotekę oraz tak zwany pokój cichej nauki. W świetlicy istnieje możliwość skorzystania z komputerów i drukarki oraz obejrzenia różnorodnych programów telewizyjnych. Istotnym pomieszczeniem, które chętnie odwiedza młodzież jest pokój socjalny. Niejeden z wychowanków nauczył się w nim trudnej sztuki kulinarnej. Tak zdobyte kalorie trzeba gdzieś zrzucić. Doskonałym miejscem służącym temu jest mini siłownia i pokój, którym znajduje się stół do tenisa stołowego. Internat jest dla wychowanków jakby „drugim domem”. Grono pedagogiczne wraz z pracownikami obsługi stwarzają warunki do bezpiecznego i miłego pobytu uczniów w placówce.

Tekst: Małgorzata Murawska
Foto: Anna Dudkowska

Czytaj więcej...

Wraz z upływem lat funkcjonowania szkoły, coraz więcej uczniów dojeżdżało na zajęcia z okolicznych wiosek. Ze względu na problemy komunikacyjne zasadne było utworzenie dla tych uczniów internatu. Już w latach 1949-1951 placówka funkcjonowała w parterowej części budynku od ulicy Prądzyńskiego , było w nim około 70 miejsc. Warunki były spartańskie, a wodę do celów higienicznych czerpano ze studni usytuowanej na dziedzińcu szkolnym. Sytuacja lokalowa uległa poprawie, kiedy szkole przekazano dwa poniemieckie budynki przy ulicy Parkowej. Zostały one połączone częścią środkową mieszczącą kuchnię, stołówkę i pokoje dla pracowników administracji, a na piętrze znajdowały się 2 świetlice. Z czasem placówka była przewidziana na 170 miejsc, a warunki znacznie się poprawiły. Była już kanalizacja, ciepła woda, w piwnicy funkcjonowała łaźnia. Duże zapotrzebowanie na miejsca powodowało nadmierne zagęszczenie ( uczniowie spali na łóżkach piętrowych). Bywały lata, kiedy w internacie mieszkało 300 wychowanków. Byli to przede wszystkim uczniowie naszej szkoły, ale także I LO i szkoły zawodowej w Wojciechowicach.
W połowie lat 80- tych Dyrekcja Szkoły podjęła próbę modernizacji i przebudowy starej części internatu. Był to stosunkowo długotrwały proces, ale ostatecznie w roku szkolnym 2007/2008 młodzież zamieszkała w wyremontowanej, starej części placówki.

Tekst: Małgorzata Murawska
Foto: Anna Dudkowska