07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Rada Rodziców przy ZSZ Nr 1

 

 

Skład osobowy Zarządu Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023


1. Magdalena Mielnicka (kl. III M) – przewodnicząca,
2. Małgorzata Kwiatkowska (kl. I M) – wiceprzewodnicząca,
3. Joanna Markowska (kl. I A) – sekretarz,
4. Irena Dąbrowska (kl. I P) – skarbnik,
5. Agata Bieńkowska (kl. II P),
6. Magdalena Gołaś (kl. I K),
7. Anna Niesiobędzka-Ryłka (kl. II D).

 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023

1. Marta Szczepańska (kl. I F),
2. Agnieszka Szczubełek (kl. IV Ap),
3. Katarzyna Zajkowska (kl. I A1).

 

Nr konta bankowego

Bank PKO BP 70 1020 3802 0000 1202 0007 8303