07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

 

W trosce o wszechstronny rozwój uczniów nasza szkoła dba, zarówno o gruntowne wykształcenie techniczne, jak i o pielęgnowanie wartości humanistycznych. Służy temu wiele inicjatyw, takich jak, organizowany od 2009 roku, Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „To lubię…”, mający na celu uwrażliwienie młodzieży na piękno języka ojczystego, rozbudzanie zainteresowań poezją oraz integrację z lokalną społecznością. Nazwa konkursu nawiązuje do tytułu jednej z ballad Adama Mickiewicza i jest zachętą dla uczniów szkół technicznych do dzielenia się swoimi poetyckimi fascynacjami i umiejętnościami recytatorskimi.

Opracowanie: J.Białobrzeska

Czytaj więcej...

                                                                   

Coroczne uchwały Sejmu RP upamiętniają dokonania wybitnych Polaków, ustanawiając ich patronami kolejnego roku. Związane z jubileuszem wydarzenia kulturalne mają na celu uhonorowanie osiągnięć oraz rozpropagowanie i upowszechnienie twórczości mistrzów. Ich życie i twórczość zajmuje wówczas w naszej szkole szczególne miejsce podczas zajęć z wychowawcą, na lekcjach języka polskiego oraz na zajęciach pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. Uczniowie uczestniczą również w związanych z obchodami wydarzeniach lokalnych, a za pośrednictwem mediów także w ogólnopolskich. Kulminacyjnym punktem naszych działań w tym zakresie jest organizowany od 2004 roku konkurs przedmiotowy, który sprawdza uczniowską znajomość dokonań wybitnych polskich twórców literatury i kultury.

Rok 2021 to rok wielkich mistrzów słowa. Sejmowa uchwała z 27 listopada 2020 roku ustanowiła go rokiem aż czterech wspaniałych pisarzy: Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida oraz Tadeusza Różewicza.

Czytaj więcej...

 

Tradycyjnie od wielu lat w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce organizowany jest „Konkurs wiedzy o Patronie Szkoły”. Cel przedsięwzięcia to promowanie sylwetki doktora Józefa Psarskiego, szerzenie wśród młodzieży wiedzy o tym wybitnym działaczu. Co roku nowo przybyli uczniowie pierwszych klas zapoznają się ze znakomitą działalnością założyciela szkoły, by już na początku października wykazać się zdobytą wiedzą. Laureatom wręczane są nagrody podczas obchodów Święta Szkoły. Przygotowaniem i koordynacją konkursu zajmują się panie: Hanna Jakacka i Aneta Majewska.

Czytaj więcej...