07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Od 24 maja 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku rodzice/prawni opiekunowie, uczniowie pełnoletni mogą składać dokumenty o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły, w internacie oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły (zakładka internat). Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Od dnia 08.03.2021 roku nastąpiła zmiana organizacji pracy Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Placówka jest czynna:

- od poniedziałku do czwartku - godz. 600-2100 (dla uczniów),

- piątek - godz. 600 - 1900 (dla uczniów).

Wychowankowie, którzy ze względu na odbywające się zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym, zadeklarują chęć nocowania w placówce zgłaszają informację w formie telefonicznej (pod numerem: 29 764-21-35) do wychowawców Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do godz. 1400 danego dnia. Uczniowie będą nocować w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zostaną doprowadzeni pod opieką wychowawców.

                                                                                                          Kierownik Internatu
/-/ Mariola Białobrzewska

Z dniem 18.01.2021 r. uczniowie będą mogli nocować w internacie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (29) 7642135. Zgłoszenia należy dokonać do godziny 14:00 dnia poprzedniego.

Kierownik internatu
/-/Mariola Białobrzewska