07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

1. Internat ZSZ Nr 1 w Ostrołęce jest czynny od poniedziałku godz. 7:00 do piątku godz. 21:00

2. W dniu 01.09.2022r. (czwartek) uczniowie zgłaszają się do placówki od godz. 6:00 - do godz. 13:00.
Uczniowie, którzy nie zgłoszą się do internatu w tych godzinach tracą miejsce w placówce.
W przypadku rezygnacji z miejsca w internacie, proszę o kontakt z kierownikiem - tel. 297642135

3. Koszt wyżywienia za miesiąc wrzesień 2022r. wynosi - 280 zł.
Należność za wyżywienie należy uregulować w dniu 01.09.2022r. (warunek wydania karty żywieniowej).
W dniu rozpoczęcia roku szkolnego będzie obowiązywał jeden posiłek (obiadokolacja).

Wpłaty za wyżywienie:

Nabywca:
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1
07 - 410 Ostrołęka
ul. 11 Listopada 20

Nr konta:
17 1020 3802 0000 1002 0207 8137

Tytułem:
Wyżywienie za miesiąc wrzesień 2022r.
Imię i nazwisko ucznia, klasa.

4. Wychowankowie zaopatrują się w bieliznę pościelową oraz rzeczy osobiste.

Od 24 maja 2021 roku do 10 sierpnia 2021 roku rodzice/prawni opiekunowie, uczniowie pełnoletni mogą składać dokumenty o przyjęcie do internatu na rok szkolny 2021/2022. Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w sekretariacie szkoły, w internacie oraz do pobrania na stronie internetowej szkoły (zakładka internat). Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Od dnia 08.03.2021 roku nastąpiła zmiana organizacji pracy Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1.

Placówka jest czynna:

- od poniedziałku do czwartku - godz. 600-2100 (dla uczniów),

- piątek - godz. 600 - 1900 (dla uczniów).

Wychowankowie, którzy ze względu na odbywające się zajęcia praktyczne w systemie stacjonarnym, zadeklarują chęć nocowania w placówce zgłaszają informację w formie telefonicznej (pod numerem: 29 764-21-35) do wychowawców Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 do godz. 1400 danego dnia. Uczniowie będą nocować w Internacie I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zostaną doprowadzeni pod opieką wychowawców.

                                                                                                          Kierownik Internatu
/-/ Mariola Białobrzewska

Z dniem 18.01.2021 r. uczniowie będą mogli nocować w internacie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod numerem (29) 7642135. Zgłoszenia należy dokonać do godziny 14:00 dnia poprzedniego.

Kierownik internatu
/-/Mariola Białobrzewska