07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

 

W dniu 9 listopada 2018r. społeczność szkolna ZSZ Nr 1 uczciła 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nauczyciele języków obcych zorganizowali Grę Miejską, w której wzięli udział reprezentanci klas. Na podstawie otrzymanych wskazówek młodzież musiała dotrzeć do kilku wyznaczonych punktów na terenie naszego miasta. Uczestnicy gry musieli w każdym punkcie rozwiązać zadania, które dotyczyły ważnych wydarzeń w niepodległym państwie, a następnie zaprezentować rozwiązania w specjalnie do tego przygotowanej księdze. Gra ta okazała się być atrakcyjną lekcją historii i patriotyzmu.

Czytaj więcej...

Od 2009 roku organizowany jest w naszej szkole Konkurs z wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie języków obcych, motywowanie uczniów do doskonalenia swoich ujemności językowych oraz rozwijanie zainteresowań historią i kulturą innych obszarów językowych, a także uświadomienie uczącym się roli i znaczenia znajomości języków obcych w rozwijającej się Europie i świecie. Do konkursu zapraszani byli uczniowie szkół technicznych z Ostrołęki i powiatu, a patronat objął Prezydent Miasta Ostrołęka. Corocznie cieszył się on ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która za uczestnictwo w nim otrzymywała atrakcyjne nagrody.

Czytaj więcej...

Co roku nauczyciele języków obcych naszej szkoły organizują Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych konkursach, zabawach i turniejach językowych. Do najpopularniejszych i pojawiających się cyklicznie należą: konkursy karaoke, recytatorskie, plastyczne, turnieje wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych, oraz tłumaczeniowe. To wydarzenie jest doskonałą okazją dla uczniów do rozwijania zainteresowań i motywacją do doskonalenia umiejętności językowych. 

 

Czytaj więcej...