07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Konkurs Wiedzy o Krajach Niemiecko- i Anglojęzycznych

Od 2009 roku organizowany jest w naszej szkole Konkurs z wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Celem konkursu jest promowanie i popularyzowanie języków obcych, motywowanie uczniów do doskonalenia swoich ujemności językowych oraz rozwijanie zainteresowań historią i kulturą innych obszarów językowych, a także uświadomienie uczącym się roli i znaczenia znajomości języków obcych w rozwijającej się Europie i świecie. Do konkursu zapraszani byli uczniowie szkół technicznych z Ostrołęki i powiatu, a patronat objął Prezydent Miasta Ostrołęka. Corocznie cieszył się on ogromnym zainteresowaniem wśród młodzieży, która za uczestnictwo w nim otrzymywała atrakcyjne nagrody.

 

 

 

 

 

The Contest of Knowledge about German- and English-speaking Countries
Since 2008, the Contest of Knowledge about German- and English-speaking countries has been organized in our school. Its aim is to promote and popularize foreign languages, motivate students to improve their language skills and develop interests in the history and culture of other countries, as well as raise awareness of the role and importance of foreign language skills in the developing world. Students of technical schools from Ostrołęka and the county are invited to the competition. Every year it is very popular among young people.

Wissenswettbewerb über englisch- und deutschsprachige Länder
Seit 2008 wird in unserer Schule der Wissenswettbewerb über englisch- und deutschsprachige Länder organisiert . Die Veranstaltung hat folgende Ziele: das Fremdsprachenlernen zu fördern und zu verbreiten, die Schüler zur Verbesserung der Sprachkenntnisse zu motivieren und die Interesse an der Geschichte und Kultur anderer Länder zu entwickeln und die Rolle und Bedeutung der Fremdsprachenkenntnisse in den Entwicklungsländern bewusst zu machen. Zu der Veranstaltung werden Schüler der technischen Fachschulen aus Ostrołęka und aus der Umgebung eingeladen. Der Wissenswettbewerb erfreut sich alljährlich bei den Jugendlichen großer Beliebtheit.

   

   

   

opracowanie: B.Chludzińska, P.Domian, E.Grabowska, M.Niedźwiedziuk