07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Dzień Języków Obcych

Co roku nauczyciele języków obcych naszej szkoły organizują Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów uczniowie mają możliwość wzięcia udziału w różnorodnych konkursach, zabawach i turniejach językowych. Do najpopularniejszych i pojawiających się cyklicznie należą: konkursy karaoke, recytatorskie, plastyczne, turnieje wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych, oraz tłumaczeniowe. To wydarzenie jest doskonałą okazją dla uczniów do rozwijania zainteresowań i motywacją do doskonalenia umiejętności językowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreign Languages' ​​Day
Every year, English and German teachers organize a Foreign Languages' Day at the school. As a part of its celebration, students have the opportunity to take part in various forms of games. The most popular are such competitions as: karaoke, recitation, art contests, tournaments concerning knowledge about English and German-speaking countries and checking the translation of texts. This event is an excellent opportunity for young people to develop their interests and motivation to improve language skills.

 

Fremdsprachentag
Jedes Jahr organisieren Englisch- und Deutschlehrer den Fremdsprachentag an der Schule. Während der Veranstaltung haben die Schüler die Möglichkeit, an verschiedenen Spielen teilzunehmen. Am beliebtesten sind: Karaoke-, Rezitations-, Kunstwettbewerb, Quiz über englisch- und deutschsprachige Länder und Übersetzung der Texte. Diese Veranstaltung ist eine gute Gelegenheit für junge Menschen, ihre Interesse zu entwickeln und ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.

      

    

    

 opracowanie: B.Chludzińska, P.Domian, E.Grabowska, M.Niedźwiedziuk