07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

W dniu 9 listopada 2018 r. społeczność naszej szkoły uczciła 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Szkolne Koło Fotograficzne zorganizowało sesję fotograficzną w formie fotobudki z gadżetami patriotycznymi. Sesja ta okazała się być atrakcyjną lekcją patriotyzmu oraz ciekawą zabawą z fotografią.

Opracowanie: B. Ziemska-opiekun Szkolnego Koła Fotograficznego

Czytaj więcej...

Zajęcia Szkolnego Koła Fotograficznego to nie tylko teoria, ale i zajęcia praktyczne w terenie w postaci plenerów fotograficznych. Podstawowym celem pleneru jest spotkanie i integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach fotograficznych oraz poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Narwi i okolic Ostrołęki. Zajęcia w terenie to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, to nauka poprzez zabawę, oraz możliwość rozwijania zainteresowań.

Fotografia: Szkolne Koło Fotograficzne
Opracowanie: B. Ziemska

Czytaj więcej...

Ideą Szkolnego Koła Fotograficznego jest umożliwienie uczniom zainteresowanym fotografią rozwijanie swojej pasji, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. 

Konkursy
W 2017 roku zdjęcie naszej uczennicy Natalii Dąbrowskiej zajęło I miejsce w internetowym głosowaniu w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Fotopołowy” pod hasłem „Mistrz drugiego planu” zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.