07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Zaprasza uczniów zainteresowanych nauką programowania mikrokomputerów oraz robotów na zajęcia w naszej szkole.

Czytaj więcej...

Ideą Szkolnego Koła Fotograficznego jest umożliwienie uczniom zainteresowanym fotografią rozwijanie swojej pasji, pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej. 

Konkursy
W 2017 roku zdjęcie naszej uczennicy Natalii Dąbrowskiej zajęło I miejsce w internetowym głosowaniu w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Fotopołowy” pod hasłem „Mistrz drugiego planu” zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.