07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Zaprasza uczniów zainteresowanych nauką programowania mikrokomputerów oraz robotów na zajęcia w naszej szkole.

Czytaj więcej...

Plenery fotograficzne

Zajęcia Szkolnego Koła Fotograficznego to nie tylko teoria, ale i zajęcia praktyczne w terenie w postaci plenerów fotograficznych. Podstawowym celem pleneru jest spotkanie i integracja młodzieży o podobnych zainteresowaniach fotograficznych oraz poznanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny Narwi i okolic Ostrołęki. Zajęcia w terenie to atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu, to nauka poprzez zabawę, oraz możliwość rozwijania zainteresowań.

Fotografia: Szkolne Koło Fotograficzne
Opracowanie: B. Ziemska