07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

W dniu 9 listopada 2018r. społeczność szkolna ZSZ Nr 1 uczciła 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Nauczyciele języków obcych zorganizowali Grę Miejską, w której wzięli udział reprezentanci klas. Na podstawie otrzymanych wskazówek młodzież musiała dotrzeć do kilku wyznaczonych punktów na terenie naszego miasta. Uczestnicy gry musieli w każdym punkcie rozwiązać zadania, które dotyczyły ważnych wydarzeń w niepodległym państwie, a następnie zaprezentować rozwiązania w specjalnie do tego przygotowanej księdze. Gra ta okazała się być atrakcyjną lekcją historii i patriotyzmu.

 

 

 

 

100th anniversary of regaining independence
On November 9, 2018 the school community of ZSZ No. 1 celebrated the 100th anniversary of Poland regaining independence. The foreign language teachers organized a City Game in which class representatives took part. On the basis of the received directions, the youth had to reach several designated points in our town. In each of them, the participants solved tasks related to important events taking place in an independent state, and then wrote down the solutions in a book specially prepared for this purpose. The game turned out to be an attractive lesson in history and patriotism.

100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit
Am 9. November 2018 feierte die Schulgemeinschaft der Berufsschule Nr. 1 den 100. Jahrestag der Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens. Die Fremdsprachenlehrer organisierten ein Stadtspiel, an dem die Klassenvertreter teilnahmen. Aufgrund der erhaltenen Hinweise mussten die Jugendlichen mehrere bestimmte Orte in unserer Stadt erreichen. An jedem von den Orten mussten die Teilnehmer bestimmte Aufgaben lösen. Sie bezogen sich auf wichtige Ereignisse, die in dem unabhängigen Staat stattgefunden haben. Die Schüler schrieben die Lösungen in ein für diesen Zweck vorbereitetes Buch. Das Spiel erwies sich als ein attraktiver Unterricht der Geschichte und des Patriotismus.

   

   

opracowanie: B.Chludzińska, P.Domian, E.Grabowska, M.Niedźwiedziuk