07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Stop FAS! Nie niszcz życia swojemu dziecku!

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Kolejny raz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce inicjuje kampanię profilaktyczno-informacyjną "Stop FAS" w naszym mieście. Jej celem jest zwrócenie uwagi i świadomości (nie tylko przyszłym matkom) na skutki picia alkoholu w ciąży, rozwój płodu oraz niewłaściwy rozwój dziecka.

- Jako przewodniczący MKRPA, radny Miasta Ostrołęki, a przede wszystkim rodzic chcę uświadomić Państwu problem, który dotyka kobiety spożywające alkohol w ciąży oraz ich dzieci. Zbyt mało osób zdaje sobie sprawę z tego, co może wydarzyć się w późniejszym okresie. Krótko mówiąc konsekwencji. Nie bójmy się, nie milczmy. Powiedzmy głośno i wyraźnie, że osoby, które spożywają alkohol w ciąży, doprowadzają do zniszczenia życia własnych dzieci - podkreśla Mariusz Łuba, przewodniczący MKRPA w Ostrołęce.

Podobnie jak przed rokiem, przewodniczący powołuje się na materiały Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
"FAS określa nieprawidłowości obserwowane u dzieci kobiet nadużywających alkohol w okresie trwania ciąży. Rozpoznaje się je wtedy, gdy u dziecka wystąpią następujące zjawiska:
• Opóźnienie wzrostu płodu i noworodka;
• Charakterystyczny wygląd twarzy z małymi szparami powiekowymi (tzw. otwarte oczy), cienka górna warga, wydłużenie i spłaszczenie rynienki nosowej (rowek nad środkową częścią górnej wargi);
• Uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego: opóźnienie rozwoju, zaburzenia zachowania, obniżenie sprawności intelektualnej, deformacja czaszki i mózgu; Zespół FAS charakteryzuje się również: niską wagą urodzeniową i złym stanem ogólnym noworodka (m.in. częste wady serca, deformacje stawów), opóźnieniem rozwoju psychomotorycznego, obecnością licznych wad rozwojowych (najczęściej twarzy i układu kostno-stawowego).

Objawom tym towarzyszą różnego rodzaju zaburzenia neurologiczne oraz obniżenie sprawności intelektualnej i zaburzenia zachowania". Więcej na temat FAS przeczytacie w materiale PARPA zatytułowanym "Spożywanie alkoholu w czasie ciąży, a zdrowie dzieci" pod linkiem www.parpa.pl/download/fas.pdf. Podobnie jak w ubiegłym roku kampania profilaktyczno-informacyjna została zainicjowana przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce. Jej odbiorcami są uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorzy oraz mieszkańcy naszego miasta. W ostatnim przypadku, plakaty nadal wyeksponowane są na przystankach komunikacji miejskiej.