07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

"Narwiańskie Zaduszki Literackie" z udziałem klasy II E

23 listopada uczniowie klasy II E reprezentowali naszą szkołę na spotkaniu poetyckim "Narwiańskie Zaduszki Literackie" organizowanym po raz kolejny przez WSAP w Ostrołęce. Tegoroczna edycja poświęcona była w całości lirycznemu wspomnieniu piewcy Narwii - Tadeuszowi Franciszkowi Machnowskiemu. Uczniowie ostrołęckich szkół czytali i recytowali wiersze poety, w których odmalowane zostały nadnarwiańskie pejzaże.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 zaprezentował Franek Żebrowski, który odczytał utwór zatytułowany "Do poezji".
Takie liryczne wspomnienia utrwalają pamięć o poetach Kurpiowszczyzny - naszej małej ojczyzny.

Tekst : Małgorzata Łapińska