07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Muzeum Zagłady w Treblince

 

Zimowa aura, towarzysząca uczestnikom wycieczki, nie była przeszkodą w rozwijaniu wiedzy historycznej i umacnianiu więzi koleżeńskich. W dniu 22 listopada 2021 roku uczniowie klas IA1, II P i IV Ap udali się na wyjazd do Muzeum Zagłady w Treblince, oddalonym od Ostrołęki 80 kilometrów. Muzeum Treblinka ukazuje pozostałości po niemieckim nazistowskim obozie zagłady i obozie pracy (1941–1944) znajdującym się na terenie gminy Kosów Lacki, dokumentuje historię dwóch niemieckich nazistowskich obozów: ośrodka zagłady Treblinka II i obozu pracy Treblinka I. W okresie okupacji niemieckiej na terenie gminy Kosów działały dwa obozy. Pierwszym był karny obóz pracy dla ludności polskiej i żydowskiej, nazywany potocznie Treblinka I. Funkcjonował od lata 1941 roku do końca lipca 1944 roku. Przeszło przezeń około 20 tys. osób, z czego około 10 tys. zmarło lub zostało zamordowanych. Od lipca 1942 roku do listopada 1943 roku, w odległości około dwóch kilometrów od obozu pracy, działał natomiast ośrodek zagłady, który potocznie nazywano Treblinka II. Niemcy prowadzili w nim eksterminację ludności żydowskiej. Minimalną liczbę ofiar Treblinki II należy szacować na 780 863 osoby. Wycieczka była wyjątkową lekcją pokory i człowieczeństwa.

Tekst: Aneta Majewska