07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Za nami kolejne zajęcia z programowania robotów. Przed przystąpieniem do zaprogramowania robota uczniowie zmontowali zestawy robotyczne i podłączyli je do komputerów. Następnie pisali programy w języku blokowym (najlepszy wybór dla początkujących) lub za pomocą języka Python (poziom zaawansowany). Posiadamy kilkanaście zestawów robotów wraz z zestawem czujników, mBot i Lego Mindstorm, które będziemy programować na kolejnych zajęciach. Zapraszamy uczniów naszej szkoły zainteresowanych programowaniem i robotyką do uczestnictwa w zajęciach w przyszłym roku szkolnym. 

Czytaj więcej...

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce, wzięli udział w IX edycji turnieju „Młoda krew ratuje życie” zorganizowanym przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce. W okresie od 1.04.2020 do 21.11.2020 roku, ponad 60 pełnoletnich uczniów oddało łączenie 30,780 l krwi. Mimo trwającej pandemii i obostrzonych rygorów sanitarnych, a nawet kilkutygodniowych przerw w pobieraniu krwi , młodzież ZSZ Nr 1 w Ostrołęce nie rezygnowała z dzielenia się tym , co najcenniejsze z innymi ludźmi.

 

Czytaj więcej...

W dniu 25 stycznia 2021 roku rozstrzygnięto Szkolny Konkurs Fotograficzny „Kolory jesieni” zorganizowany przez opiekuna Szkolnego Koła Fotograficznego.

Celem konkursu było:
• poznanie piękna przyrody jesienią,
• zwrócenie uwagi młodych ludzi na otaczającą ich rzeczywistość i zainspirowanie do bacznego obserwowania świata, a także docenienie jego walorów,
• rozwijanie swojej pasji, pogłębianie wiedzy, doskonalenie umiejętności z dziedziny fotografii cyfrowej,
• dokumentowanie przemijającego czasu.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania -  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

List do Dyrektorów szkół o telefonie zaufania i czacie internetowym dedykowanym dzieciom