piątek, październik 30, 2020

Jesteśmy w CMI !!!

Kolejny sukces Metalówki. Nasza Szkoła dzięki staraniom dyrekcji i nauczycieli informatyki po trzech etapach kwalifikacyjnych została przyjęta do projektu CMI. Projekt stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenie uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym oraz ogólnoświatowym. Patronat nad projektem objęło 5 najlepszych uczelni technicznych w kraju, są to: Politechnika Łódzka, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska i Politechnika Wrocławska

 

 Zapraszamy uczniów naszej szkoły do uczestnictwa w projekcie

Zajęcia będą prowadzone od października 2020r. do czerwca 2021r., w 2-óch 15 osobowych grupach (liczba miejsc ograniczona).

Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą w pracowniach ZSZ Nr 1

Patronat i opiekę nad naszą szkoła objęła Politechnika Warszawska

Program zajęć:

Semestr I

- programowanie wybranych minikomputerów (Raspberry Pi, Arduino, Micro:bit) z wykorzystaniem języków C++ i Python.

Semestr  II

- programowanie robotów (Mbot, Lego Mindstorms)

Zapisy i szczegółowe informacje u trenerów projektu: Piotr Łada, Robert Otczyk

Zapraszamy.