środa, grudzień 02, 2020

Uczczenie Narodowego Święta Niepodległości

„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Józef Piłsudski

Na przestrzeni kilku pokoleń Polska nie istniała, ponieważ sąsiednie mocarstwa postanowiły nazwę „Polska” wymazać z historycznych dokumentów.
Nasza narodowa tragedia rozpoczęła się w 1795 roku. Rosja, Prusy i Austria dokonały trzeciego rozbioru Polski, pozbawiając Polaków Ojczyzny. Przez te 123 lata niewoli zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje i religię, ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Walka o zachowanie świadomości narodowej przybrała wówczas formę: w duchu romantyzmu - powstań oraz w duchu pozytywizmu - pracy organicznej.

Adam Asnyk - Miejcie nadzieję:
https://www.youtube.com/watch?v=3tOZvDO1iSk

W 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Państwa, które dokonały rozbiorów Polski, teraz zaczęły walczyć przeciwko sobie. We wrogich sobie armiach musieli walczyć Polacy.
W ich sercach na nowo ożyła nadzieja i wiara, że walka ta przyniesie Polsce niepodległość.

Józef Szczepański - Dziś idę walczyć mamo
https://www.youtube.com/watch?v=sqlPPQM2f7M

Na czele ruchu niepodległościowego stanął Józef Piłsudski. To on stworzył „Legiony”
i poprowadził je do walki. O heroizmie ich czynu świadczą słowa pieśni, która pretendowała do roli Hymn państwowego.
My Pierwsza Brygada – Polskie Pieśni Patriotyczne – Pieśń Legionów, Piłsudski
https://www.youtube.com/watch?v=_k24j4F2o9w

Pierwsza wojna światowa zakończyła się klęską Niemiec i Austrii oraz rewolucją w Rosji i właśnie dzięki tym wydarzeniom i walce Polaków o wolność naszego kraju 11 Listopada 1918 roku powstało Niepodległe Państwo Polskie.
Polacy zyskali szansę na odzyskanie upragnionej Ojczyzny, lecz droga do tego wiodła przez kolejne trudne wyzwania: Powstanie Wielkopolskie, Powstania Śląskie, w końcu wojnę polsko-bolszewicką.
Udało się. Po 123 latach wyczekiwania i prób wielu pokoleń, nareszcie się udało. Zaangażowanie całego społeczeństwa, współpraca najwybitniejszych polskich polityków i działaczy: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, Wincentego Witosa, którzy wznieśli się ponad podziałami w jednym celu odzyskania i odbudowy zniszczonej wojnami Ojczyzny, czym dali przykład najszlachetniejszego i bezinteresownego patriotyzmu.
Na szczęście nasze pokolenie nie jest poddane tak dużej próbie, więc na czym powinien polegać patriotyzm w XXI wieku ?
Lech Makowiecki – Patriotyzm https://www.youtube.com/watch?v=wjmkbxqISxc

Przygotowali:
Ziemska Bożena
Zalewska Katarzyna
Kossakowski Marcin
Konsultacja merytoryczna - Rafał Chełchowski