07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

I Ty drogi uczniu/uczennico możesz zostać Członkiem MRM w Ostrołęce.

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki to organ konsultacyjno-doradczy, którego celem jest uwrażliwienie władz miasta na potrzeby młodego pokolenia, chcą w ten sposób pokazać znaczenie ludzi młodych w mieście a także przedstawić wiele nowych i odkrywczych pomysłów, które powinny ucieszyć każdego mieszkańca naszego miasta.

W jaki sposób możesz zostać członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęka ?

1. Czynne prawo wyborcze ( prawo wybierania ) przysługuje wszystkim uczniom naszej szkoły.
2. Bierne prawo wyborcze ( prawo do kandydowania ) przysługuje wszystkim uczniom naszej szkoły, oprócz uczniów ostatniego roku nauki w szkole.
3. Do 10 września kandydaci na Członków Młodzieżowej Rady Miasta ( uczniowie ) zgłaszają się do Szkolnej Komisji Wyborczej z wypełnioną listą poparcia ( przez co najmniej 15 złożonych podpisów uczniów naszej szkoły). Uczeń może odebrać ją w Sekretariacie Dyrektora Szkoły.
4. Uczniowie mogą złożyć podpisy na kilku listach popierających kandydatury w naszej szkole.
5. Kandydat przekazuje listę poparcia do Szkolnej Komisji do dnia 10 września.
6. W dniach 14 – 23 września na terenie szkoły prowadzona jest przez kandydatów kampania wyborcza.
7. 24 września przeprowadzone zostaną wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.