07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Miło nam poinformować, że nasz biblioteka już po raz drugi otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatorem Priorytetu 3. oraz organem prowadzącym.
Otrzymane środki w kwocie 15 tysięcy przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia biblioteki w nową ladę biblioteczną i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz realizację działań promujących czytelnictwo.