07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Sprzątanie świata

W piątek 16 września 2022 roku odbyła się akcja „Sprzątanie świata”, w której wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. Młodzież z klasy IIIP z wychowawczynią panią Katarzyną Zalewską oraz z klasy IIIM z wychowawczynią panią Magdaleną Grzyb podjęła się uporządkowania terenu parku na Osiedlu Bursztynowym oraz w jego okolicach. Sprzątnięto również pas zieleni wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej.
Najwięcej śmieci uczniowie znaleźli w dziko rosnących krzakach. Były to zwłaszcza wszelkiego rodzaju opakowania szklane, które w dużej mierze można poddać recyklingowi. Razem zebrano ponad 20 worków śmieci, jednak na terenach zielonych w mieście nadal jest dużo śmieci.
Celem akcji było podkreślenie ważnej roli działań proekologicznych dla naszego zdrowia oraz dla środowiska. Cała akcja przebiegła z uśmiechem na twarzy i wszyscy szczęśliwi, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wrócili do domu.

Tekst: Urszula Ropiak