wtorek, styczeń 19, 2021

,,Obserwacja uczestnicząca – nowe doświadczenie i podwyższone kompetencje zawodowe”

W dniach od 14 do 18 września 2020r. oraz od 12 do 16 października 2020r. nauczyciele praktycznej nauki zawodu z branż: elektrycznej, elektronicznej, mechanik pojazdów samochodowych i informatycznej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz hotelarskiej i gastronomicznej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce uczestniczyli w projekcie pn. ,,Obserwacja uczestnicząca – nowe doświadczenie i podwyższone kompetencje zawodowe” dofinansowanym przez Ministerstwo Inwestycji

 

 

 

 


i Rozwoju z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programów mobilności ponadnarodowej dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Projekt realizowany był przez Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży, a jego głównym celem było podwyższenie kompetencji zawodowych niezbędnych do utrzymania zatrudnienia.

Szkolenie odbyło się w formie obserwacji uczestniczącej w placówkach oświatowych realizujących dualny system kształcenia zawodowego w Niemczech w Turyngii, gdzie zorganizowano je we współpracy ponadnarodowej z BildungsverbundThringerUnternehmen e. V. w firmach prowadzących praktyczne kształcenia zawodowe. Zajęcia pozwoliły nauczycielom zdobyć wiedzę w zakresie metod pracy z uczniem oraz poznać praktyczne rozwiązania stosowane w dualnym systemie kształcenia zawodowego. Program szkolenia był bardzo bogaty. Obszary obserwacji uczestniczącej dotyczyły organizacji sytemu dualnego, obowiązku stron, programów dla poszczególnych lat nauki, wymiaru rzeczowego i finansowego nauki. Zwrócono też uwagę na ważne kwestie w zakresie wymogów bhp, przebiegu nauki w poszczególnych semestrach oraz weryfikacji kompetencji uczniów - okresowej i końcowej. Obserwacje posłużyły również analizie dokumentów potwierdzających uzyskane kompetencje zawodowe, wymiany doświadczeń, a także prowadzenia dyskusji porównawczej nad przedstawionymi rozwiązaniami.

W czasie wolnym nauczyciele mieli okazję poznać bogatą historię oraz niesamowite krajobrazy Turyngii określanej mianem "Zielonego Serca Niemiec”. Zwiedzili między innymi miasta: Erfurt, Gotha i legendarny Zamek Wartburg.

Dzięki szkoleniu ”zawodowcy” podwyższyli swoje kompetencje zawodowe, poszerzyli zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczną na temat dualnego systemu kształcenia zawodowego.

Uczestnicy projektu dziękują Dyrekcjom Zespołów Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 4 w Ostrołęce, władzom Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz wszystkim partnerom projektu i innym podmiotom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia za umożliwienie udziału w szkoleniu przygotowanym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i metodycznym.

Tekst: Jan Rzewnicki


images/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 1.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 10.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 11.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 12.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 13.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 14.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 15.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 16.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 17.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 18.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 19.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 2.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 3.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 4.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 5.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 6.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 7.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 8.jpgimages/galerie/Erfurt2020/640_Erfurt 9.jpg