07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Zaprasza uczniów zainteresowanych nauką programowania mikrokomputerów oraz robotów na zajęcia w naszej szkole.

Czytaj więcej...

Kadra pedagogiczna

Lista nauczycieli ZSZ Nr 1 w Ostrołęce


Aptacy Katarzyna - biblioteka szkolna
Baranowski Przemysław - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Białobrzeska Jolanta - język polski
Białobrzewska Mariola - kierownik internatu, wychowanie do życia w rodzinie
Brodzik Michał - wychowanie fizyczne
Brulińska Elżbieta - język polski
Chełchowski Rafał - historia, WOS
Chludzińska Barbara - język angielski
Choduń Artur - wychowanie fizyczne
Chrostek Jarosław – teoretyczne przedmioty zawodowe teleinformatyczne
Cwaliński Maciej - przedmioty zawodowe
Damięcki Konrad - matematyka
Dąbkowski Adam - religia
Dembińska Olina - język angielski
Dobek Dariusz - teoretyczne przedmioty zawodowe mechaniczne
Dobrzyński Robert - teoretyczne przedmioty zawodowe mechatroniczne
Domian Patrycja – język niemiecki
Dovgosheya Jolanta - matematyka
Dudkowska Anna - wychowawca internatu
Dudziec Agnieszka - informatyka, kultura, plastyka
Dudziec Marcin - wychowanie fizyczne
Dzwonkowski Piotr - wychowanie fizyczne
Gałka Grzegorz - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Glinka Renata - geografia, świetlica szkolna
Grabowska Ewa – język niemiecki
Gromelska Hanna – język polski
Gruszka-Leszczyńska Bożena - chemia
Grzyb Anna - język angielski
Grzyb Magdalena - biologia
Jakacka Hanna - WOS, historia
Jakacka Lidia - przedsiębiorczość
Jakóbowska Sylwia - język angielski
Kacprzyk Kinga - język angielski
Karwowski Sylwester - teoretyczne przedmioty zawodowe elektroniczne
Kędziora Bogusława - fizyka
Kossakowski Marcin - teoretyczne przedmioty zawodowe mechaniczne
Kowalski Piotr – wychowanie fizyczne
Kruczyk Arkadiusz - religia
Krukowski Mariusz - przedmioty informatyczne
Kucharczyk Andrzej - teoretyczne przedmioty zawodowe mechatroniczne
Kuskowski Adam - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne
Łada Piotr Edward – teoretyczne przedmioty zawodowe informatyczne, fizyka
Łapińska Małgorzata – język polski
Majewska Aneta – język polski
Markowska Iwona – język polski
Masztalerz Dariusz Maciej - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Morawska Agnieszka - teoretyczne przedmioty zawodowe mechaniczne
Murawska Małgorzata – wychowawca internatu
Mydłowski Dominik - historia, WOS
Myślak Magdalena - matematyka
Niedźwiedziuk Monika - język angielski
Nowaczyk Włodzimierz - wychowanie fizyczne
Olszewski Tadeusz – wychowawca internatu
Otczyk Robert Marek - teoretyczne przedmioty zawodowe informatyczne, mechatroniczne
Pilcicki Cezary Piotr - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Podeszwa Anna Beata - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Podrażka Jan - przedmioty elektroniczne
Rosołowska Ewa - teoretyczne przedmioty zawodowe mechaniczne
Rzewnicki Jan - teoretyczne przedmioty mechaniczne
Rzosiński Krzysztof - teoretyczne przedmioty zawodowe elektroniczne i teleinformatyczne
Samełko Krystian Bartosz - religia
Siemińska Aneta - matematyka
Sobczak Sławomir Stanisław - wychowanie fizyczne
Stefens Anna – język angielski
Stępień Robert - matematyka
Suchecka-Szałkowska Julia – język polski
Szymaniewski Leszek - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne
Trzcińska Mariola - teoretyczne przedmioty zawodowe geodezyjne
Wagner Jolanta - przedmioty ekonomiczne, przedsiębiorczość
Wasilewska Anna - język niemiecki
Waś Beata - biblioteka szkolna
Werpachowski Dariusz - wychowanie fizyczne
Wojciechowicz Justyna - matematyka
Wolf Sebastian - wychowawca internatu
Zalewska Katarzyna - biologia, podstawy przedsiębiorczości
Załęski Adam - teoretyczne przedmioty zawodowe elektryczne i elektroniczne
Zęgota Zbigniew – przedmioty informatyczne
Ziemska Bożena - teoretyczne przedmioty zawodowe geodezyjne
Zięba Grażyna – wychowanie do życia w rodzinie, świetlica szkolna
Zyśk Jarosław - teoretyczne przedmioty zawodowe mechaniczne