07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

Szanowni Państwo,
Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania -  800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy. Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Szczegóły w załączonym liście otrzymanym z Biura Rzecznika Praw Dziecka.

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

List do Dyrektorów szkół o telefonie zaufania i czacie internetowym dedykowanym dzieciom

W dniach od 14 do 18 września 2020r. oraz od 12 do 16 października 2020r. nauczyciele praktycznej nauki zawodu z branż: elektrycznej, elektronicznej, mechanik pojazdów samochodowych i informatycznej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce oraz hotelarskiej i gastronomicznej z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce uczestniczyli w projekcie pn. ,,Obserwacja uczestnicząca – nowe doświadczenie i podwyższone kompetencje zawodowe” dofinansowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju z Europejskiego Funduszu Społecznego dla programów mobilności ponadnarodowej dla instruktorów oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Czytaj więcej...