07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

1 września 2022 roku rozpoczął się nowy rok szkolny i sędziwe mury Metalówki ponownie wypełniły się społecznością uczniowską. Punktualnie o godzinie 10:00 dyrektor szkoły pan Cezary Pilcicki powitał przybyłych na uroczystość gości – dyrektora Delegatury w Ostrołęce Kuratorium Oświaty w Warszawie pana Michała Giersa, radnego Rady Miasta Ostrołęka, a zarazem przewodniczącego Rady Szkoły pana Jana Rzewnickiego, dziekana Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży pana dra inż. Piotra Ponichterę, dyrektora CKZ w Ostrołęce pana Andrzeja Glinkę, przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania pana Aleksandra Zawalicha, autora monografii ZSZ Nr 1 w Ostrołęce pana dra Jerzego Kijowskiego, a także wszystkich nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów. Dyrektor szkoły w swoim wystąpieniu szczególne słowa skierował do pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają naukę w ZSZ Nr 1. Przedstawił kadrę kierowniczą oraz wychowawców, przybliżył sylwetkę zacnego założyciela i patrona doktora Józefa Psarskiego, a także wartości i priorytety, które przyświecają jego spadkobiercom. Wyraził również przekonanie, że dzięki bogatej ofercie kształcenia i życzliwemu wsparciu nauczycieli młodzi ludzie odnajdą się w nowym środowisku, a Metalówka szybko stanie się „ich” szkołą.
Minutą ciszy uczczona została pamięć ofiar II wojny światowej i bohaterów, którzy polegli w obronie wolnej Polski. Nie zabrakło również życzeń na nowy rok szkolny – zdrowia, spokoju, wzajemnego zrozumienia i wielu powodów do dumy.
Uroczystą inaugurację poprzedziła Msza Św. w Sanktuarium pod wezwaniem Św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce.
Tekst: Julia Suchecka-Szałkowska

Czytaj więcej...

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU „GRANTY PPGR - WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM”.

Czytaj więcej...

W dniach 18.05.2022 r. i 30.05.2022 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami odwiedzili Zakład Karny w Przytułach Starych. Podczas spotkania z funkcjonariuszami i wychowawcą zapoznaliśmy się z warunkami wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Uczniów interesowała specyfika pracy w tym miejscu, dlatego zadawali pytania dotyczące charakterystyki zatrudnienia w Służbie Więziennej oraz realiów życia osadzonych w areszcie. Młodzież zapoznała się również z możliwościami podjęcia pracy i służby w jednostkach penitencjarnych. W asyście osób odpowiedzialnych za ochronę i pracę z więźniami mieliśmy możliwość poznania warunków w jakich przebywają skazani. Obejrzeliśmy następujące pomieszczenia więzienia: czteroosobowe cele, izolatki oraz spacerniak i boisko.

Tekst: R.Chełchowski, B.Ziemska
Foto: Archiwum ZK w Przytułach Starych

Czytaj więcej...

W dniach 23.05 - 03.06.2022r. grupa 33 uczniów z klas: 3ig, 3Pg i 3Mg, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik logistyk oraz technik mechatronik, uczestniczyła w dwutygodniowych praktykach zawodowych, w Grecji. Były one realizowane w ramach projektu 2021-1-PL01-KA121-VET-000012666, współfinansowanego przez Unię Europejską z programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe dla uczniów i kadry. Wcześniej dwa tygodnie praktyk uczniowie odbyli w polskich zakładach pracy.

Czytaj więcej...