07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...


Tegoroczna, dziesiąta już, odsłona Narodowego Czytania odbyła się 4 września o godz. 1200. W wielu miejscach w Polsce i zagranicą słownej interpretacji poddano komedię Gabrieli Zapolskiej pt. „Moralność pani Dulskiej”. To utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które każe potępiać zło. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego , stało się synonimem dwulicowości i kołtuństwa.

Czytaj więcej...

1 września 2021 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, który dla naszej społeczności jest rokiem szczególnym, bowiem obchodzimy jubileusz 100-lecia szkoły. Dyrektor szkoły pan Cezary Pilcicki w imieniu społeczności szkolnej przywitał gości przybyłych na uroczystość: radnego i jednocześnie przewodniczącego Rady Szkoły pana Jana Rzewnickiego, przedstawiciela Rady Rodziców panią Magdalenę Milewską oraz przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Ostrołęce pana Aleksandra Zawalicha. Serdecznie powitał Radę Pedagogiczną, pracowników i uczniów „metalówki”. Mottem dzisiejszej uroczystości były słowa amerykańskiej powieściopisarki i nowelistki Pearl Buck: „Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele – i osiągają je, pokolenie za pokoleniem”.

Czytaj więcej...

Organizacja uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

 

godz. 8.30 - Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny (Klasztor),
godz. 9.30 - spotkanie uczniów klas II, III i IV z wychowawcami - zgodnie z przydziałem sal (informacja na tablicy ogłoszeń),
godz. 9.45 - rozpoczęcie roku szkolnego uczniów klas I - górna sala gimnastyczna.

Przydział sal na spotkania z wychowawcami klas

Zapraszamy
Dyrekcja szkoły


1. Uczniowie przyjęci do internatu zgłaszają się do placówki w dniu 01.09.2021 r. (środa) od godziny 700 do godziny 1300.
2. Wychowankowie przywożą bieliznę pościelową, maseczki, rzeczy osobiste. Internat funkcjonuje w obostrzeniach sanitarnych.
3. Koszt wyżywienia za miesiąc wrzesień 2021 r. wynosi 268,50 zł.
4. Przelewu za wyżywienie należy dokonać w dniu 01.09.2021 r. Dane do przelewu dostępne są w internacie. Potwierdzenie przelewu będzie podstawą do wydania karty żywieniowej.
5. W dniu 01.09.2021 r. (środa) i w dniu 24.09.2021 r. (piątek) uczniowie pozostają na własnym wyżywieniu.

Kierownik internatu
Mariola Białobrzewska