07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

7 maja 2021 roku w szkolnej plenerowej GALERII PSARSKI-ART Pan Cezary Pilcicki, p.o. dyrektora szkoły, odsłonił tablicę pamiątkową ufundowaną przez tegorocznych absolwentów naszej szkoły. "...Pozostawiacie po sobie piękne wspomnienia - zaangażowanych w naukę młodych inicjatorów wielu akcji na rzecz szkoły i miasta. Każdego dnia tworzyliście historię tej szkoły, jesteście i będziecie jej ważną częścią ..." -podkreślił dyrektor. Zarówno ten jak i poprzedni rok szkolny nie należały do najłatwiejszych. Nauka, relacje i możliwości rozwoju bardzo się zmieniły. Doceniając wysiłek całej społeczności Bartosz Śnieciński - tegoroczny absolwent i przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - w imieniu swoim, swoich kolegów i koleżanek, podziękował za wsparcie, okazaną życzliwość oraz wspólnie spędzone lata w murach "Metalówki" wszystkim nauczycielom i pracownikom Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce.

Czytaj więcej...

W tym roku obchodzimy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wyjątkowość tamtego wydarzenia podkreśla fakt, iż została ogłoszona jako pierwsza w Europie i jako druga na świecie. Uchwalenie ustawy zasadniczej było efektem prac Sejmu Czteroletniego, zaprojektowana została w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jej złotej wolności. Konstytucja 3 Maja uchwalona w 1791 roku stała się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo że obowiązywała zaledwie 14 miesięcy, odegrała ogromną rolę w kształtowaniu świadomości narodowej Polaków. Stworzyła mit, który pomagał Polakom wybijać się na niepodległość w całym XIX wieku i dwukrotnie ją odzyskiwać w następnym stuleciu.

30 kwietnia 2021 roku wyjątkowo, gdyż w reżimie sanitarnym, jednak uroczyście i w podniosłej atmosferze wszyscy tegoroczni absolwenci Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Ostrołęce odebrali świadectwa ukończenia szkoły oraz pamiątkowe tarcze. Uczeń z najwyższą średnią ocen (5,39) Piotr Wieczorek otrzymał z rąk pełniącego obowiązki dyrektora szkoły Cezarego Pilcickiego Nagrodę Prezydenta Miasta Ostrołęki. Również Rada Rodziców ufundowała uczniom, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem oraz uzyskali stuprocentową frekwencję, nagrody książkowe. Wręczono również Nagrody Rady Rodziców za działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. Wyróżnieni zostali uczniowie szczególnie zaangażowani w życie szkoły Nagrodą Samorządu Szkolnego. Nie zabrakło także statuetek za wybitne osiągnięcia sportowe. Absolwentom życzymy zdanych egzaminów maturalnych, dostania się na wymarzone uczelnie, licznych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym. Miło nas wspominajcie.

Czytaj więcej...