07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

100-lecie Metalówki

Zapraszamy na obchody 100-lecia Metalówki. Drugiej najstarszej szkoły technicznej na Mazowszu.

Informacje

Rekrutacja

Powrót Technikum Teleinformatycznego oraz nowy kierunek Technik Szerokopasmowej Komunikacji Elektronicznej

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy).
Kolejny raz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostrołęce inicjuje kampanię profilaktyczno-informacyjną "Stop FAS" w naszym mieście. Jej celem jest zwrócenie uwagi i świadomości (nie tylko przyszłym matkom) na skutki picia alkoholu w ciąży, rozwój płodu oraz niewłaściwy rozwój dziecka.

Czytaj więcej...

Młodzieżowa Rada Miasta Ostrołęki to organ konsultacyjno-doradczy, którego celem jest uwrażliwienie władz miasta na potrzeby młodego pokolenia, chcą w ten sposób pokazać znaczenie ludzi młodych w mieście a także przedstawić wiele nowych i odkrywczych pomysłów, które powinny ucieszyć każdego mieszkańca naszego miasta.

W jaki sposób możesz zostać członkiem Młodzieżowej Rady Miasta Ostrołęka ?

1. Czynne prawo wyborcze ( prawo wybierania ) przysługuje wszystkim uczniom naszej szkoły.
2. Bierne prawo wyborcze ( prawo do kandydowania ) przysługuje wszystkim uczniom naszej szkoły, oprócz uczniów ostatniego roku nauki w szkole.
3. Do 10 września kandydaci na Członków Młodzieżowej Rady Miasta ( uczniowie ) zgłaszają się do Szkolnej Komisji Wyborczej z wypełnioną listą poparcia ( przez co najmniej 15 złożonych podpisów uczniów naszej szkoły). Uczeń może odebrać ją w Sekretariacie Dyrektora Szkoły.
4. Uczniowie mogą złożyć podpisy na kilku listach popierających kandydatury w naszej szkole.
5. Kandydat przekazuje listę poparcia do Szkolnej Komisji do dnia 10 września.
6. W dniach 14 – 23 września na terenie szkoły prowadzona jest przez kandydatów kampania wyborcza.
7. 24 września przeprowadzone zostaną wybory do Młodzieżowej Rady Miasta.