07-410 Ostrołęka
11 Listopada 20

Akredytacja ERASMUS+

Realizacja akredytowanego projektu w ramach programu Erasmus+

Czytaj więcej...

Rekrutacja

Technik Teleinformatyk to więcej niż Technik Informatyk a Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej to więcej niż Technik Elektryk

Rekrutacja on-line

CMI

Centrum Mistrzostwa Informatycznego, zaprasza wszystkich uczniów naszej szkoły do nauki programowania mikrokomputerów oraz robotów.

Czytaj więcej...

W piątek 16 września 2022 roku odbyła się akcja „Sprzątanie świata”, w której wzięli udział także uczniowie naszej szkoły. Młodzież z klasy IIIP z wychowawczynią panią Katarzyną Zalewską oraz z klasy IIIM z wychowawczynią panią Magdaleną Grzyb podjęła się uporządkowania terenu parku na Osiedlu Bursztynowym oraz w jego okolicach. Sprzątnięto również pas zieleni wzdłuż ulicy Heleny Modrzejewskiej.
Najwięcej śmieci uczniowie znaleźli w dziko rosnących krzakach. Były to zwłaszcza wszelkiego rodzaju opakowania szklane, które w dużej mierze można poddać recyklingowi. Razem zebrano ponad 20 worków śmieci, jednak na terenach zielonych w mieście nadal jest dużo śmieci.
Celem akcji było podkreślenie ważnej roli działań proekologicznych dla naszego zdrowia oraz dla środowiska. Cała akcja przebiegła z uśmiechem na twarzy i wszyscy szczęśliwi, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wrócili do domu.

Tekst: Urszula Ropiak

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele, zapraszamy do stworzenia szkolnej listy książek. Do końca września czekamy na Wasze propozycje książkowe, które chcielibyście, żeby znalazły się w bibliotece. Można podać tytuł książki, autora lub tematykę, która Was interesuje. Propozycje można zgłaszać bezpośrednio do nauczycieli bibliotekarzy lub wrzucić zapisane do przygotowanego w bibliotece pudełka. Prosimy o zgłaszanie swoich tytułów z przekonaniem, nie podawajcie ich dla żartu. Niech ta lista będzie autentyczna. Z Waszych propozycji stworzymy listę książek do zakupu ze środków, które otrzymaliśmy z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Miło nam poinformować, że nasz biblioteka już po raz drugi otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację Priorytetu 3. „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatorem Priorytetu 3. oraz organem prowadzącym.
Otrzymane środki w kwocie 15 tysięcy przeznaczone będą na zakup nowości wydawniczych, wyposażenia biblioteki w nową ladę biblioteczną i sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

W dniu 2 września br. nasi uczniowie wzięli udział w akcji Narodowego Czytania. W tym roku na "czytelniczej wokandzie" było jedno ze sztandarowych dzieł Adama Mickiewicza "Ballady i romanse". Organizatorem akcji było I Liceum Ogólnokształcące, a miejscem tego szczególnego wydarzenia, był placyk przed Szkołą Podstawową Nr 5.
Nasza szkołę reprezentowali uczniowie z klasy II E pod opieką wychowawczyni, pani Małgorzaty Łapińskiej oraz przy wsparciu pana Dominika Mydłowskiego. Balladą czytaną przez naszych przedstawicieli był "Powrót taty".
"Ballady i romanse" to szczególny zbiór utworów młodego wtedy jeszcze wieszcza, osadzony w realiach historycznych i lokalnych. W tę znana rzeczywistość ingerują siły nadprzyrodzone, często przywracając ład moralny i wymierzając karę za popełnione zło. Utwór "Powrót taty" ukazuje z kolei potęgę wiary i modlitwy, mogącej zmienić serce nawet zbójcy. Utwór ukazuje także siłę więzi i relacji rodzinnych.
Tekst: Dominik Mydłowski

Czytaj więcej...

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2023

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2022/2023 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

Czytaj więcej...